על איזה צד אבי הכלה מסורתי עומד במהלך התהלוכה?

הנה מה הצד שאבי הכלה באופן מסורתי ממשיך במהלך התהלוכה.